9/9

Η PET CAMELOT σας καλωσορίζει,

Η εταιρεία μας με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την εισαγωγή & πώληση χονδρικής ιδρύθηκε το 1999 με κίνητρο το πάθος μας για τα κατοικίδια.

Προμηθεύει τακτικά περίπου 1000 πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια με πάνω από 5000 είδη για σκύλους, γάτες, μικρά ζώα, ψάρια & ερπετά. Η εταιρεία εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής όπου & βρίσκονται οι εγκαταστάσεις διοίκησης & αποθήκευσης σε έκταση 5000τμ .

Ειδικευμένα στελέχη πωλήσεων παρέχουν εξυπηρέτηση σε όλη την ελληνική αγορά εργαζόμενοι ομαδικά & συστηματικά επιδιώκοντας τον σεβασμό & την αναγνώριση μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Ολοκληρωμένες σειρές, καινοτόμα προϊόντα , ικανότητα γρήγορης παράδοσης , η ικανοποίηση των πελατών και η φροντίδα αυτών και μετά την πώληση αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.

Η ακεραιότητα και η εργατικότητα των στελεχών της PET CAMELOT αποδεικνύετε με την πολύχρονη και ολοένα επεκτεινόμενη παρουσία της στον χώρο δίνοντας της το έναυσμα να συνεχίζει να οραματίζεται και να προσδοκά την μεγιστοποίηση της ποιότητας του αποτελέσματος

----

The company PET CAMELOT welcomes you,

Our company, with main objects of activities the introduction and wholesale founded in 1999 motivated by our passion for pets.

Regularly supplies about 1000 customers throughout Greek territory with more than 5000 species for dogs, cats, small animals, fish and reptiles. The company is headquartered in Nea Erythraia in Athens where are the facilities of the management & storage area of 5000sqm.

Specialized sales executives provide service throughout the Greek market working team and systematically seeking respect and recognition through longstanding relationships with our customers.

Complete series, innovative products, fast delivery capability, customer satisfaction and after-sales care , are our priority.

The integrity and industriousness of PET CAMELOT executives proven by extensive and ever expanding presence in the field giving her the impetus to continue to envision and expect to maximize the quality of the result..